Buurt AED

AED geplaatst en bewoners opgeleid

Dit jaar is er op initiatief van buurtbewoners uit onze en twee naburige wijken actie ondernomen om een buurt-AED aan te schaffen. Het plan werd overal goed ontvangen en het benodigde bedrag was snel ingezameld.

We hebben nu drie AED’s in onze buurt, namelijk op Birstumerraklaan 8, Birstumerraklaan 25 en Grietmansraklaan 24.

De Gemeente Utrecht ondersteunt dit soort initiatieven en biedt wijken met een buurt-AED kosteloos een cursus aan bij een door hen geselecteerd instituut. Hier is door een flink aantal bewoners van onze wijk gebruik van gemaakt. Er is nu niet alleen sneller een AED voor handen, maar weten we nu ook hoe te handelen. Een fijn gevoel.

De initiatiefnemers zijn dan ook tijdens de jaarlijkse Kerstborrel hartelijk bedankt voor hun idee en inzet en beloond met een herdenkingsbordje , speciaal voor deze gelegenheid gemaakt door Maatwerktegels (zie hierboven).

PS:
Onze AED’s waren ook op televisie bij U in de Wijk. 
https://www.youtube.com/channel/UCKn4lDyvSCx0VbH2rUBWNxA